Build trunk
hirdetés
További témák
Ez a cikk több mint 30 napja íródott, ezért előfordulhat, hogy a benne lévő információk már nem aktuálisak! Témába vágó friss cikkekért használja a keresőt

Bor, sör, kenőolaj és társai: jövedékis bejelentési kötelezettségek

 • adozona.hu
2726

Milyen bejelentési kötelezettségei vannak a jövedéki terméket előállító személyeknek? A NAV közzétette a feladatokat, határidőket, továbbá a használandó nyomtatványok listáját.

A jövedéki termékekhez kapcsolódó bejelentések listáját a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 43–52. § bekezdései, valamint a Jöt. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 31–32. § bekezdései sorolják fel. A Jöt. 43–52. §-a szerinti, valamint a Jöt.-ben és a Vhr-ben meghatározott egyéb bejelentéseket az arra kötelezett személy az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített nyomtatványon kell megtennie.  

A magánszemély az általa előállított és az előállító, családtagjai vagy vendégei által elfogyasztott, naptári évenként és háztartásonként 1000 litert meg nem haladó mennyiségű sörre, palackos erjesztésű habzóborra, egyéb csendes erjesztett italra, palackos erjesztésű egyéb habzó erjesztett italra előállításonként, az előállítás tervezett megkezdési időpontjának megjelölésével, az azt megelőző 3. napig NAV_J29 elektronikus nyomtatványon bejelentést tesz az állami adó- és vámhatósághoz.  

Mentesül a magánszemély az adófizetési kötelezettség alól az általa előállított és az előállító, családtagjai vagy vendégei által elfogyasztott, naptári évenként és háztartásonként 1000 litert meg nem haladó mennyiségű sörre, palackos erjesztésű habzóborra, egyéb csendes erjesztett italra, palackos erjesztésű egyéb habzó erjesztett italra, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. Hivatkozott előállítási tevékenység végzése bejelentési kötelezettséggel társul.   

A tudományos és oktatási célra használt nem üveg desztillálóberendezés birtoklását a megszerzést követő 10 napon belül be kell jelenteni az állami adó- és vámhatósághoz.  A tudományos és oktatási célra használt nem üveg desztillálóberendezésen előállított alkoholtermék előállítását előállításonként, az előállítás megkezdésének tervezett időpontját megelőző 3. napig be kell jelenteni az állami adó- és vámhatósághoz és tudományos és oktatási célú felhasználásáról vagy megsemmisítéséről a jogszerű felhasználás megállapítására alkalmas jegyzőkönyvet kell felvenni.

A tudományos és oktatási célú desztillálóberendezés bejelentéséhez csatolni kell

a) a desztillálóberendezés megszerzését igazoló okirat másolatát, és
b) a tudományos és oktatási tevékenységet igazoló okirat (alapító okirat, alapszabály) másolatát. 

A tudományos és oktatási célú desztillálóberendezésen történő termék-előállításról készített jegyzőkönyv tartalmazza

a) az előállító nevét, címét,
b) az előállítás címét, ha az az a) pontban megjelölt címtől eltér,
c) az előállítás időpontját,
d) az előállított alkoholtermék fajtáját, mennyiségét (literben), tényleges alkoholtartalmát, s
e) a felhasználásra, megsemmisítésre vonatkozó adatokat (a felhasználás vagy megsemmisítés módja, dátuma).  

hirdetés

Energiatermék kinyerését eredményező rekultivációs tevékenység megkezdését legkésőbb az azt megelőző 3 appal, a tevékenység tervezett befejezésének időpont megjelölésével kell NAV_J29 elektronikus nyomtatványon az állami adó- és vámhatósághoz bejelenteni. A rekultivációs tevékenység megkezdésének bejelentéséhez csatolni kell az energiatermék kinyerését eredményező tevékenység rövid műszaki leírását.

A légiutas-ellátási tevékenységet végző személy a tervezett tevékenységét legkésőbb a tevékenység megkezdését megelőző 3 nappal NAV_J29 elektronikus nyomtatványon bejelenti az állami adó- és vámhatósághoz. Légiutas-ellátási tevékenység bejelentéséhez csatolni kell a légijárművek ellátásáról szóló megállapodás másolatát és a készletváltozásokat alátámasztó szigorú számadású bizonylatok mintáját. A légiutas-ellátási tevékenységet végző személy e tevékenységéről az alábbi adattartalmú nyilvántartást vezet és zár le havonta. A légiutas-ellátási tevékenységet végző személy által vezetendő nyilvántartás adattartalma

1. Nyitókészlet
2. Növekedés
2.1. Légijárműről utántöltési céllal ideiglenesen levett jövedéki termék
2.1.1. kereskedelmi megnevezése
2.1.2. kiszerelése
2.1.3. sör, csendes és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék, valamint alkoholtermék esetében tényleges alkoholtartalma
2.1.4. darabszáma
2.2. A légijármű
2.2.1. lajstromjele
2.2.2. üzembentartójának megnevezése
2.3. Telephelyre, raktárba szállítás időpontja
3. Csökkenés
3.1. Légijárműre felvitt jövedéki termék
3.1.1. kereskedelmi megnevezése
3.1.2. kiszerelése
3.1.3. sör, csendes és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék, valamint alkoholtermék esetében tényleges alkoholtartalma
3.1.4. darabszáma
3.2. A légijármű
3.2.1. lajstromjele
3.2.2. üzembentartójának megnevezése
3.3. Telephelyről, raktárból történő kiszállítás időpontja
3.4. Megsemmisített jövedéki termék mennyisége
4. Zárókészlet

A légiutas-ellátási tevékenység során feleslegessé vált jövedéki termék tervezett megsemmisítése esetében a megsemmisítés időpontját az azt megelőző 3. napig be kell jelenteni az állami adó- és vámhatóságnak.

A motorfejlesztést megvalósító személy a tervezett tevékenységét legkésőbb a tevékenység megkezdését megelőző 30 nappal bejelenti az állami adó- és vámhatósághoz.

A hulladékhasznosítási tevékenységet végző személy e tevékenységét legkésőbb a tevékenység megkezdését megelőző 30 nappal bejelenti NAV_J29 elektronikus nyomtatványon az állami adó- és vámhatósághoz, ha az előállítás során köztes fázisban egyéb ellenőrzött ásványolaj keletkezik. Az állami adó- és vámhatóság kérésére a környezetvédelmi hatóság a kérés megérkezésétől számított 21 napon belül hozzáférhetővé teszi az állami adó- és vámhatóság számára azoknak a hulladékhasznosítási engedéllyel rendelkezőknek az aktuális listáját, akiknek tevékenysége során köztes fázisban egyéb ellenőrzött ásványolaj keletkezik.  

A biológiai ecet előállítását végző személy e tevékenységét legkésőbb a tevékenység megkezdését megelőző 30 nappal NAV_J29 elektronikus nyomtatványon bejelenti az állami adó- és vámhatósághoz, ha az előállítás során köztes fázisban alkoholtermék keletkezik.  

A kenőolaj másik tagállamból másik tagállamba vagy harmadik országba irányuló, belföldön áthaladó ömlesztett szállítását végző személy e tevékenységét legkésőbb a szállítást megelőző napon bejelenti az állami adó- és vámhatósághoz. A bejelentésre kötelezett személy bejelentését választása szerint magyar, angol, német vagy francia nyelven teszi meg a J_32 számú nyomtatvány alkalmazásával
A nemzetközi légi forgalomban részt vevő légijármű karbantartását végző személy e tevékenységének megkezdését legkésőbb a tevékenység megkezdését megelőző 3 nappal NAV_J29 elektronikus nyomtatványon bejelenti az állami adó- és vámhatósághoz. A nemzetközi légi forgalomban részt vevő légijármű karbantartását végző személy a karbantartási céllal eltávolított repülőgép-üzemanyagról olyan nyilvántartást vezet, amely naprakészen tartalmazza

a) a repülőgép-üzemanyag mennyiségi adatait, a lefejtés időpontját, a légijármű üzemben tartójának megnevezését és a légijármű lajstromjelét,
b) az eltávolított repülőgép-üzemanyag légijárműbe történő visszatöltése esetén az üzemanyag mennyiségi adatait, a visszatöltés időpontját, a légijármű üzemben tartójának megnevezését és a légijármű lajstromjelét, és
c) az eltávolított repülőgép-üzemanyag elszállítása esetén az üzemanyagot átvevő megnevezését, a szállítási bizonylat sorszámát, az üzemanyag mennyiségi adatait és az elszállítás időpontját.  

A 2008. december 16-i 2008/118/EK tanácsi irányelv 40. cikke szerinti, másik tagállambeli személy által adófelfüggesztési eljárás keretében feladott csendes bor átvételét, a Jöt. 55. §-tól eltérően  

a) az adóraktár engedélyese a Jöt. 24. § szerinti adatszolgáltatás keretében,
b) a bejegyzett kereskedő 5 munkanapon belül NAV_J32 elektronikus nyomtatványon jelenti be az állami adó- és vámhatóságnak.

A bejelentés tartalmazza az átvett csendes bor mennyiségére vonatkozó, valamint a végrehajtási rendeletben meghatározott további adatokat.  

A lakossági energiafogyasztó a saját háztartása céljára vásárolt földgáz közúti jármű üzemanyagaként történő felhasználásának szándékát az előállítás tervezett megkezdési időpontjának megjelölésével, az azt megelőző 3. napig NAV_J29 elektronikus nyomtatványon bejelenti az állami adó- és vámhatósághoz. A bejelentésről az állami adó- és vámhatóság soron kívül tájékoztatja a műszaki biztonsági hatóságot és a földgáz ellátását biztosító szolgáltatót. A műszaki biztonsági hatóság a lakossági energiafogyasztó által létesített sűrített gáztöltő berendezés üzembe helyezéséről soron kívül tájékoztatja az állami adó- és vámhatóságot. Ha a lakossági energiafogyasztó tárgyi bejelentésben szereplőnél több üzemanyagot állított elő, a különbözet mennyiségéről a sűrítés megtörténtét követő 3 munkanapon belül tájékoztatja az állami adó- és vámhatóságot.

Az előfizetéssel elérhető tartalmak között további cikkeket olvashat a témáról.

Válasszon csomagajánlataink közül:

Ha előfizetőnk, lépjen be!

Adózóna.hu

365 napos Adózóna előfizetés

Az Adózóna.hu előfizetés után három személynek jár 2-2 kreditpont, amelyet elszámolhat a szakképzésébe.
Ha most, a 2014-es Kreditpontos Évnyitó kampányunk keretében rendel, úgy jogosult lesz a részvételre a System Media Kft. Adótörvények 2014 elnevezésű, otthonról elvégezhető ONLINE képzésén is, és ezen a módon további kreditpontokat gyűjthet (akár 20 kreditpontot is).
Az akció feltételei a 2014. január 6-ától március 16-áig beérkezett megrendelésekre vonatkoznak, abban az esetben, ha azok 2014. március 31-éig befizetésre kerülnek.
Az részvételhez szükséges egyedi azonosítót, valamint a további információkat a befizetést követően kiküldött számla kísérőlevelében fogja megtalálni. Részletek »
HVG Klubkártya

14 990 Ft + áfa HVG Klubkártyával 11 992 Ft + áfa

Mit tartalmaz a csomag?

Az Adózóna.hu alapcsomagjának előfizetéshez az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk:

 • » Hasznos, gyakorlatias cikkek adózási és azzal összefüggő területekről
 • » Kérdés-Válasz szolgáltatás és az archívum korlátozás nélküli használata
 • » Napi és heti hírlevelek valamint VálaszAdó havi adózási magazin a legizgalmasabb szakmai hírekről, törvényváltozásokról
 • » Jogszabályok szakértői kommentárjai
 • » Törvényjavaslatok és azok indokolása
 • » Praktikus kalkulátorok az adózás, számvitel és TB területeiről
 • » Eseménynaptár
 • » Időgép funkcióval ellátott online jogtár (adózás, számvitel, társadalombiztosítás, társasági jog, munkajog, vámjog és devizajog területeken)
 • » Jogesetek, bírósági határozatok
 • » HVG Klubkártyával csak 11 992 Ft + áfa
Kipróbálom

14 napig ingyen

Az Adózóna.hu 14 napos ingyenes kipróbálásához az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk:

 • » Hasznos, gyakorlatias cikkek adózási és azzal összefüggő területekről
 • » Kérdés-Válasz szolgáltatás egyszeri igénybevétele és az archívum használata
 • » Napi és heti hírlevelek a legizgalmasabb szakmai hírekről, törvényváltozásokról
 • » Jogszabályok szakértői kommentárjai
 • » Törvényjavaslatok és azok indokolása
 • » Praktikus kalkulátorok az adózás, számvitel és TB területeiről
 • » Eseménynaptár
 • » Időgép funkcióval ellátott online jogtár (adózás, számvitel, társadalombiztosítás, társasági jog, munkajog, vámjog és devizajog területeken)
 • » Jogesetek, bírósági határozatok
A választott csomagnak megfelelő további szolgáltatásokat abban az esetben tudja igénybe venni, ha a 14 nap alatt úgy dönt, hogy megrendeli a szolgáltatásunkat.

Adózóna Max-csomag

365 napos Adózóna előfizetés

HVG Adószám 2014

2014-es HVG ADÓ és TB különszám

Az Adózóna.hu előfizetés után három személynek jár 2-2 kreditpont, amelyet elszámolhat a szakképzésébe.
Ha most, a 2014-es Kreditpontos Évnyitó kampányunk keretében rendel, úgy jogosult lesz a részvételre a System Media Kft. Adótörvények 2014 elnevezésű, otthonról elvégezhető ONLINE képzésén is, és ezen a módon további kreditpontokat gyűjthet (akár 20 kreditpontot is).
Az akció feltételei a 2014. január 6-ától március 16-áig beérkezett megrendelésekre vonatkoznak, abban az esetben, ha azok 2014. március 31-éig befizetésre kerülnek.
Az részvételhez szükséges egyedi azonosítót, valamint a további információkat a befizetést követően kiküldött számla kísérőlevelében fogja megtalálni. Részletek »
HVG Klubkártya

19 990 Ft + áfaHVG Klubkártyával 15 992 Ft + áfa(24 170 Ft + áfa helyett*)

Mit tartalmaz a csomag?

Az Adózóna Max előfizetéshez az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk:

 • » 2014-es HVG ADÓ különszám
 • » 2014-es HVG TB különszám
 • » Napi és heti hírlevelek valamint VálaszAdó havi adózási magazin a legizgalmasabb szakmai hírekről, törvényváltozásokról
 • » Hasznos, gyakorlatias cikkek adózási és azzal összefüggő területekről
 • » Kérdés-Válasz szolgáltatás és az archívum korlátozás nélküli használata
 • » Jogszabályok szakértői kommentárjai
 • » Törvényjavaslatok és azok indokolása
 • » Praktikus kalkulátorok az adózás, számvitel és TB területeiről
 • » Eseménynaptár
 • » Időgép funkcióval ellátott online jogtár (adózás, számvitel, társadalombiztosítás, társasági jog, munkajog, vámjog és devizajog területeken)
 • » Jogesetek, bírósági határozatok
 • » HVG Klubkártyával csak 15 992 Ft + áfa
Kipróbálom

14 napig ingyen

Az Adózóna.hu 14 napos ingyenes kipróbálásához az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk:

 • » Hasznos, gyakorlatias cikkek adózási és azzal összefüggő területekről
 • » Kérdés-Válasz szolgáltatás egyszeri igénybevétele és az archívum használata
 • » Napi és heti hírlevelek a legizgalmasabb szakmai hírekről, törvényváltozásokról
 • » Jogszabályok szakértői kommentárjai
 • » Törvényjavaslatok és azok indokolása
 • » Praktikus kalkulátorok az adózás, számvitel és TB területeiről
 • » Eseménynaptár
 • » Időgép funkcióval ellátott online jogtár (adózás, számvitel, társadalombiztosítás, társasági jog, munkajog, vámjog és devizajog területeken)
 • » Jogesetek, bírósági határozatok
A választott csomagnak megfelelő további szolgáltatásokat abban az esetben tudja igénybe venni, ha a 14 nap alatt úgy dönt, hogy megrendeli a szolgáltatásunkat.

* A termékek külön megvásárlása esetén fizetendő ár.
** A szakképzésbe beszámítható kreditpontokról részletes információt itt talál.


HVG HIRDETÉSFELHŐ

Itt a magyar superfood!

Hozzászólások (0)

Új hozzászólásNE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
hirdetés
Miért érdemes használnia az adózóna.hu-t?
Kipróbálom most
Bezár

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X